Dag Olav, tidligere eier av hotellet, som har stilt opp i alle år siden '98